Girişimciler Desteklerini Nereden Bulabilir?

Bu yazımda sizlere girişimciler için uygulanan Tübitak ve Kosgeb desteklerinden bahsedeceğim. Tabiki öncelikle girişimciliğin kısa bir girişini yapalım. Kendinizi girişimci olarak tanıtmadan önce kafanızda bir fikir olmalı  fakat bu fikri bulmak için de kendinize bazı sorular sormanız lazım;

-Bir problem belirleyip ben bu problemi nasıl çözebilirim?

-Çözümünüz nasıl bir değer önerisine sahip olacak?

-Çözümünüzün pazarı nasıl ?

-Rakiplerim var mı, varsa güçlü ve zayıf yönleri neler?

-Rakiplerim ile nasıl başa çıkabilirim?

-Swot Analizimi nasıl yapabilirim?

-Eğer ben çözümü hayata geçirirsem pazar payımı nasıl oluşturacağım?

-Haftada en az 80 saat çalışmaya hazır mıyım?

-Denemekten vazgeçer miyim?

-Olabilecek bütün olumsuzluklar ile başa çıkabilir miyim?

-En önemlisi ben çözümüm için nasıl maddi destek bulabilirim ?

Yukarıdaki soruları kendinize sorduktan sonra gelin destekleri beraber inceleyelim.

 TÜBİTAK 1512 (BİGG)

Kısaca adı BİGG yani bireysel genç girişimdir. Süreçten kısaca bahsetmek gerekirse ilk olarak iş fikriniz ile uygulayıcı kuruşlara başvuruyorsunuz. Bu uygulayıcı kuruşlar teknokentlerdeki ve   üniversitelerdeki    TTO (teknoloji transfer ofisleri) oluyor.  İş fikriniz burada  beğenildikten    sonra yaklaşık 4 ay sürecek bir eğitime giriyorsunuz.Bu eğitimde iş planı yazmayı ve daha bir çok şeyi öğreniyorsunuz. Uygulayıcı kuruluş, sizinle ilgilenmesi için mentor ayarlıyor. Eğitiminizi aldıktan sonra sizi 5 dakikalık bir ön eleme sunumuna alıyorlar, burada başarılı olduktan sonra Tübitak Panellerine katılıp sunumunuzu gerçekleştiriyorsunuz.  Eğer Tübitak Panellerinde başarılı olursanız Tübitak size 200.000 TL destek sağlıyor.

Amaç: Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

 TÜBİTAK 1601:

İsmi Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapatise Artırılmasına Yönelik D.P.’dir.

Amaç: Girişimcilik ve yenilik alanlarında kapasite artırma amacı taşıyan farklı çağrıların açılabildiği bu programda; özel sektörün ArGe ve yeniliğe yaptıkları yatırımdan etkin ve verimli sonuçlar alması, üniversite sanayi işbirliklerinin canlanması ve teknolojik iş fikirleri olan girişimcilerin kurduğu başlangıç firmalarının daha hızlı gelişmesine katkı sağlanması hedeflenir. Bugüne kadar Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve  Yürütülmesi, KOBİ’lerin Yenilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Mentorluk Mekanizmasının Geliştirilmesi ve  Uygulanması, Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması, 1512 Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşlar Çağrıları gibi çağrılar açılmıştır.

TÜBİTAK 1514

Kısaca GİSDEP yani  Girişim Sermayesi Destekleme Programdır.

Amaç: Tech – InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte  KOBİ  ölçeğindeki erken  aşama teknoloji  tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI:

Teşviği ve desteği veren kuruluş KOSGEB’tir.

Amaç: Programın amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek,başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan  işletmelerin  en  kırılgan  oldukları  dönemde  hayatta  kalma  oranının  arttırılmasına  katkı  sağlayacak yapıların, ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

Geleneksel girişimciler için 60.000 TL’ye kadar İleri Girişimciler için ise 370.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Detaylı bilgi için : https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6835/girisimciligi-gelistirme-destek-programi

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI:

Amaç: programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.

50.000 TL geri ödemesiz 100.000 TL geri ödemeli olmak üzere toplam 150.000TL destek sağlanmaktadır. Fakat bu program 31.12.2018 saat 23:59 itibari ile Yeni Girişimci Desteğine yeni başvuru alınmamaktadır.

Deteyli Bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1231/girisimcilik-destek-programi

Sevgili Girişimciler: Artık iş fikirleriniz için desteği nerelerden alacağınızı biliyorsunuz. O zaman şimdi harekete geçme zamanı………

Comments are closed.