Ekonomik Faaliyetlere Göre Katma Değerler (paylar)

Katma Değer Nedir?

Belirli bir üretim sürecinde belli bir mal için üretim faktörlerine yapılan ödemelerin toplamı, diğer bir deyişle firmanın çıktısının değeri ile diğer firmalardan satın aldığı aramallarının değeri arasındaki fark.

İnfografik neyi gösteriyor?

Sizler için hazırlanan aşağıdaki infografik, 2010 yılından itibaren 2018 yılına kadar ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisine kattıkları katma değer paylarını göstermektedir. En yüksek katma değer diğer ekonomik faaliyetlerden oluşmaktadır.

Diğer ekonomik faaliyetler ise, taşıma, depolama, iletişimlerdir. Birçok bileşen içermektedir.

Tarım,avcılık, ormancılık ve balıkçılık katma değeri yıllara göre azalım eğimine devam etmektedir. Madencilik, imalat, kamu hizmetleri ise yükseliş eğimine devam ediyor. 

Önceki yılların verileri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comments are closed.