YASAL UYARI

Bullekon.com, web sitesinde yer alan her türlü bilgi, veri ve haberlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmez; hata, eksik bilgi ve güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bullekon.com, her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir ve/veya yayından kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan işbu site kapsamı bilgiler hiçbir şekil ve surette Bullekon.com.’un herhangi bir taahhüdünü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bu kişilere ait olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar, maddi ve/veya manevi kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Bullekon.com sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Bullekon.com‘dan talepte bulunulmayacaktır.
 
Bullekon.com Web Sitesi’nde yer alabilecek herhangi bilgi, istatistiki şekil, grafik analiz, temel analiz, yorumlar ve değeri,Bullekon.com bunlara içerik olarak yer vermekle, herhangi bir yatırım aracını tavsiye eder anlamına gelmediği ayrıca pozisyona girme gibi böyle bir tercih ve temsil amacı ve yetkisi de taşımamaktadır.
 
Bu sözleşmeyle sağlanmış olan hak ve sorumluluklar hiçbir şekilde bir başka şahıs veya tüzel kişiye ücretli veya ücretsiz devredilemez, kiralanamaz, kullandırılamaz.
 
Bullekon.com kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde abone mesajlarını silme, aboneyi servislerden menetme ve aboneliğine son verme hakkını saklı tutar.
 
Bullekon.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 
Bullekon.com abonenin veri iletişim sistemleri ve münhasır donanım ve yazılımlarımdaki her hangi bir teknik sorun ya da uyuşmazlık nedeniyle veri alamaması durumunda sorumluluk kabul etmez.
 
Bullekon.com ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 
Başkalarının portföyünü etkilemeye yönelik olarak alım ve satım önerileri, veya senedin çok düşeceği – çok yükseleceğini söyleyerek senet alım satım kararlarına tesir edebilecek tarzda yazı yazılamaz. Portföy yönetimi yaptığını iddia etmek, her ne amaçla olursa olsun senet önermek, senet satışı önermek şu kağıdı alın, bunu satın, şu kağıt şuraya gidecek almayan …., uçacak kaçacak tarzı yazılar forumda tolere edilmemiştir ve edilmeyecektir. Forumda hisseler hakkında kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz ancak genele yönelik ifadeler kullanamazsınız. Yani şu hisseyi aldım ya da sattım denebilir ve fakat şu hisseyi alın ya da satın, şurayı geçerse alın burayı kırarsa satın denilemez. Aynı şekilde alım ve satım konusunda direkt yardım istenemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
 
Bullekon.com, ilgili veri ve haber kaynaklarının gelecekte kendisinden abone başına talep edebilecekleri her türlü ücreti abonelerine yansıtma hakkını saklı tutar.
 
Bullekon.com web sitesi özel müşteri ve normal müşteri gibi abonelikler oluşturma yetkisine sahiptir. Hiç bir şekilde ücretli aboneliklere zorlama yapmaz, tavsiye niteliği yapabilir. Buradan doğacak tüm ihlallerde yasal işlem uygulama hakkını saklı tutar.