Ticaret Anlaşmaları

Dünya’nın en büyük ekonomilerine sahip ilk 10 ülkesine baktığımızda yapılan son araştırmalara göre dünya ülkeleri arasında Asya bölgesinden 4 ülke bulunuyor. Listenin en tepesinde Çin 29,47 trilyon dolar ile dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkesi olmuştur. Ardından sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 22,32 trilyon dolar, Hindistan 12,36 trilyon dolar, Japonya 5,89 trilyon dolar ve Almanya 4,59 trilyon dolar ile izler.

LityumAraştırması

Lityumun yüksek miktarlarda üretimi 1900’lu yıllarda spodümen minerali olarak Güney Dakota’daki Etta ocağından çıkarılması ile başlamıştır. Lityum ve bileşiklerinin yüksek miktarlarda tüketimi ise 1950’li yıllarda başlayıp 1960’a kadar süren Atom Enerji Komisyonun (AEC) termonükleer programı için yarattığı talep sonucu olmuştur. Ancak bu proje tamamlandıktan sonra Amerikan lityum üreticileri fazla kapasite sorunuyla karşı karşılaşmıştır.

KıymetliMadenler

Geçmişte para yerine değerli madenler işlem görüyordu. Günümüzün kağıt paraları bu değerli madenlerin değiş tokuş işlemlerinden doğmuştur. Altın ve gümüş birikimi o dönemler son derece önemliydi. Günümüzde Çinin sahip olduğu dolar rezervlerini bir yana bırakırsak uluslararası rezervler konusunda gelişmekte olan ülkeler, dövizi, gelişmiş olan ülkeler ise altını rezerv olarak tercih etmektedirler. Bunun nedeni, gelişmekte olan ülkeler parası rezerv para değildir.

KırılganBeşli

Kırılgan Beşli tanımı, tarihte ilk kez ABD menşeili banka Morgan Stanley’in 2013 yılında yayımladığı Küresel Görünüm başlıklı raporunda adı geçti. Raporda bahsedilen 5 ülke ekonomisi : Türkiye, Brezilya, Endonezya, Hindistan ve Güney Afrika oldu Günümüze kadar ‘Kırılgan Beşli’ tanımlamasında adı geçen ülke ekonomileri, çeşitli raporlarda değişkenlik gösterdi. Morgan Stanley 2016 yılında Brezilya ve Hindistan ekonomilerini bu tanımlamadan çıkartıp Meksika ve Kolombiya ekonomilerini dahil etti. 

Gelişmekte OlanÜlkeler

Gelişmekte olan ülkeler arasında en zor araştırılması yapılan bu dört ülke için araştırılma yapılmıştır. Ülkelere ait olan tüm önemli noktalar ve finansal verileri eklenmiştir. Borsaları, ihracat ve ithalatları, piyasa bilgileri ve daha fazlası bu araştırma raporlarında bulabilirsiniz.

EnerjiKaynakları

Enerji en genel anlamıyla iş yapabilme gücüdür. Her türlü üretim, tüketimin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynaktır. Enerji kaynakları farklı şekillerde sınıflandırılabilmelerine rağmen, esas olarak fosil enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak iki büyük gruba ayrılır. Fosil enerji kaynakları bitkisel veya hayvansal kökenli bazı maddelerin farklı jeolojik devirlerde başkalaşıma uğramalarıyla meydana gelen enerji kaynaklarıdır. Kömür, petrol ve doğalgaz başlıca fosil enerji kaynaklarının örneklerini meydana getirmektedir.

ÇinEkonomisi

Asya’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ekonomisi olan Çin, yıllardır aldığı önlemlerle ihracata bağlı büyümeden tüketime bağlı büyümeye yönelmeye çalışıyor. Dünya çapında talep azalması ve ABD ile ticaret savaşları Çin açısından yeni sorunlara yol açtı. Giderek yaşlanan nüfus ise ülke ekonomisinin geleceği açısından fazla umut verici görünmüyor. Bugün büyüme oranı %5-6 düzeyine inmiş olsa da Çin hala büyüme kategorisinde dünyanın en büyük gücü konumunda. Standard Chartered Bank’ın baş ekonomisti David Mann, “1970’lerin sonlarından itibaren tarihteki en büyük ekonomik mucizeye tanık olduk.

British-ExitBREXIT

Son dönemde sürekli karşılaştığımız, Avrupa’dan çıkıp küresel bir ilgi odağı haline gelen Brexit, İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler ülkelerinden oluşan Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma isteğini ifade eden bir kelime olarak kullanılıyor. Bu kavram daha önce de Euro bölgesinden çıkmak isteyen Yunanistan için kullanılmıştı: “Grexit”. Peki Brexit nedir ve ne sebeplerle ortaya çıkmıştır?

BRICSAraştırması

Goldman Sachs adıyla bilinen Amerikan Yatırım Bankası’nda dönemin baş ekonomisti olan Jim O’Neill, 2001 yılında BRIC terimini ortaya attı. Kelimedeki bütün harfler bir ülkeyi temsil etmekteydi: Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin. Peki bu ülkeler nasıl oldu da böyle bir kısaltmayla bir araya geldi? İlk kez 2009 yılında, Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde ilk zirvelerini yapan BRIC ülkelerinin amacı, bu isim altında toplanan devletleri dünya politikasında söz sahibi yapmaktı. Ökowold isimli yatırım fonunda yükselen piyasalar uzmanı olan Tobias Geyer’e göre BRIC ülkelerinin ortak özellikleri; kalabalık nüfusları, genç iş güçleri, ve ekonomik potansiyel büyüklükleriydi. 2010 yılında da aralarında bir Afrika ülkesinin de bulunması gerektiğini düşünerek Güney Afrika Cumhuriyeti’ni de aralarına katınca BRICS
terimi ortaya çıktı.

BOREkonomisi

BOR; sert bir yapıda olan ve ısıya dayanıklı olmasıyla bilinen bir yapıya sahip bir elementtir. 4000 yıl öncesine dayanan bir geçmişi olan maden; İlk olarak Tibet’te kullanılmıştır. Daha sonraları da Hitit ve Sümerler bu madenin gümüş ve altın işçiliğinde kullanılmasını sağlamışlardır. Eski Yunan’da temizlik işlerinde, Romalılar cam yapım işlerinde, eski Mısırlılar mumyalamada, Araplarise; ilaç yapımlarında kullanmışlardır. Yeni bir element olmayan BOR elementi; günümüzde son yıllarda popüler bir hale gelmiştir.

BlockchainAraştırması

Blockchain kelimesinin Türkçe karşılığı tam olarak ‘‘blok zinciridir’’. Bu bağlamda “blok” ve “zincir” kelimelerini söylediğimizde, aslında halka açık bir veri tabanında (“chain”) saklanan dijital bilgilerden (“block”) bahsediyoruz. Şifrelenmiş işlem takibini sağlayan dağıtık yapıdaki bir veritabanı sistemidir. Ayrıca sistemi değiştirmeyi, hacklemeyi veya aldatmayı zorlaştıracak veya imkansız hale getirecek şekilde bilgi kaydetme sistemidir.

ABD ve ÇİNTicaret Savaşı

ABD ile Çin ticaret savaşının temeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Mart’ta ilan ettiği kararla birlikte çelik ithalatında %25, alüminyum ithalatında %10 gümrük vergisi uygulamaya başlamasıyla atıldı. Washington’ın 6 Temmuz’da Çin’den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800’den fazla ürüne %25 ek gümrük vergisi uygulama kararıyla seviye atlayan ticaret savaşının en önemli konu başlıklarından biriyse inovasyon. Zira ABD inovasyon alanında üstünlüğünü kaybetmeye başlaması sebebiyle ciddi kaygılar taşırken; Çin kendi gelişim seyrine karşılık ABD’nin ek vergi listelerinin havacılık, telekomünikasyon ve yapay zeka gibi kulvarlarda uyguladığının altını çiziyor.