Paranın Zaman Değeri

Paranın Zaman Değeri

Paranın zaman değeri, paranın bugün gelecekte satın alınacak para miktarından daha değerli olduğunu ifade eden temel bir finansal kavramdır. Başka bir deyişle bugün aldığımız 100 TL bir yıl sonra aldığımız 100 TL’den daha değerli olacaktır. Bugün elimizdeki 100 TL’yi yatırıma çevirdiğimizde, kazanılan faize ek olarak gelecek yıl kazanılacak parada 100 TL’den fazla olacaktır. Bunun nedeni, paranın bir zaman değerinin olmasıdır.

Enflasyonist ortamlarda paranın değeri enflasyon oranı kadar değer kaybına uğrar. Burada paranın zaman değeri ile enflasyonu karıştırmamak gerekir. İkisi farklı kavramlardır. Çünkü enflasyon olmasa da paranın zaman değeriyle birlikte faiz vardır. Genellikle faiz oranları enflasyon oranından yüksek olur.

2010 Yılında 100 TL 2011 Yılında 110,45 TL

Yandaki tablodaki veriler Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) dikkate alınarak parasal değer hesaplayıcısı kullanılarak elde edilmiştir.  Bu veriler ışığında Aralık 2010 yılında elimizdeki 100 TL ile alışveriş yaptığımızı düşünelim. Bir sonraki yıl tekrardan aynı alışverişi yapabilmemiz için bu sefer elimizde 110,45 TL olması gerekir.  Aralık 2018 yılında yapacağımız alışveriş için harcadığımız 216,60 TL için Aralık 2020 yılında 277,60 TL kadar harcama yapmamız gerekecektir.

Paranın gelecek değerini hesaplamada basit faiz ve bileşik faiz yöntemlerini kullanılarak bulabiliriz. Mesela Basit faiz hesaplanırken faizin aynı anapara üzerinden hesaplanmasıyla bulunur. Bileşik faiz hesaplanırken ise kazanılmış faizlerin de anaparaya eklenmesiyle bulunur. Yani faizin de faizinin hesaplanmasıyla elde edilir. Şimdi bunları örnekle açıklayalım.

Örneğin elimizdeki 1000 TL’yi 2 yıllığına %10 faiz oranında vadeli mevduat hesabına yatırdığımızı düşünelim. Öncelikle basit faiz yönteminde çözümleyelim ve ardından bileşik faiz yöntemine göre çözümleyelim.

Basit Faiz

  1. Yıl : 1000*0,10*1 = 100
  2. Yıl : 1000*0,10*1 = 100

Basit faiz yöntemine göre ikinci yılın sonunda toplamda elde edeceğimiz faiz 200 TL olur. Böylece anaparamız ile birlikte toplamda 1200 TL olacaktır.

Bileşik Faiz

  1. Yıl : 1000*0,10*1 = 100
  2. Yıl : 1100*0,10*1 = 110

Bileşik faiz yöntemine göre ikinci yılın sonunda toplamda elde edeceğimiz faiz tutarı 210 TL olur. Böylece anaparamız ile birlikte toplamda 1210 TL olacaktır.

Bullekon Temel Analiz Eğitimi: https://www.udemy.com/course/bullekon-temel-analiz-egitimi/?couponCode=BULLEKON102

Bullekon Teknik Analiz Eğitimi: https://www.udemy.com/course/bullekon-teknik-analiz-egitimi/?couponCode=BULLEKONWEB3

Doların Zaman Değerini Öğrenmek İçin Buraya Tıklayınız.

Özel Finans İpuçları Alın
Finans alanında daha profesyonel olmak için bizlerden e-posta alın.
icon

Yorumlara Kapalıdır.