Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER)

Bullekon olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren en önemli amacımızı ülkemizin Finansal Okuryazarlık düzeyini arttırmak olarak belirledik. Bu çerçevede ülkemizde Finansal Okuryazarlığı arttırmak için çalışmalara Finansal Okuryazarlık Erişim Derneği (FODER) ile yaptığımız toplantıda ortak çalışmalar yapma kararı aldığımızı büyük bir mutluluk ile siz değerli okurlarımıza belirtmek isteriz.

Foder ile ortak çalışmalarımızı başlangıcı olan bu yazımızda sizlere Foder’i kısaca tanıtmak isteriz.

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE ERİŞİM DERNEĞİ (FODER)

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), 2012 senesi sonunda finansal bilincin artırılması için ekosistemin oluşturulmasına destek olma misyonu ile kurulmuştur. FODER’in kurulduğu günden bu yana en önemli hedefi, devlet, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke çapında bireylerin finansal okuryazarlık, finansal erişim farkındalıklarını geliştirmek için; bilinçlendirme, eğitim, araştırma, uygulamalara destek çalışmaları yapmaktır.

 

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE ERİŞİM

Finansal okuryazarlık, kişinin para kullanma ve yönetimi hakkında bilgiyle değerlendirme yapması ve etkili karar verme yetisidir. Başka bir ifade ile finansal okuryazarlık, bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğine sahip olabilme durumu şeklinde de tanımlanabilir. OECD’nin yapmış olduğu tanıma göre finansal okuryazarlık; finansal tüketicilerin finansal ürünler ve kavramlar hakkında bilgilendirilmesini veya finansal risk ve alternatifler arasında tercihte bulunabilecek farkındalığa sahip olmasını temin ederek finansal refahını artırma sürecidir. Finansal ürün ve hizmetlere erişim; hane halkı ve firmaların kredi, mevduat, sigorta, ödeme işlemleri gibi finansal ürün ve hizmetlere yeterli düzeyde ve uygun şartlarda ulaşabilmesini ve bunların kullanımını ifade etmektedir.

FODER’İN AMACI

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), 2012 senesi sonunda Özlem Denizmen başkanlığında kurulmuştur. FODER, devlet, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak ülke çapında bireylerin finansal okuryazarlık, finansal erişim farkındalıklarını ve olanaklarını oluşturabilmek için; bilinçlendirme, eğitim, araştırma, uygulamalara destek, politikalar üretilmesi çalışmaları yapmaktadır. FODER’in amacı; finansal okuryazar bir Türkiye için ekosistem oluşturmaktır. FODER’in hedefi:

 • Bankacılık dışı nüfusta %10’luk bir artışa katkıda bulunmak,
 • Hem bankacılık sisteminin yaygın olarak kullanılmasına, hem de tasarruf oranlarının artırılmasına katkıda bulunmak,
 • Finansal okuryazarlığın eğitim müfredatına dahil edilmesini sağlamak,
 • Finansal sisteme dahil olmak ve finansal yatırımlar ile tasarruf konularında öncelikle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere bilinçlendirilmelerine yardımcı olmak için hedefler belirleyip uygulamalar yapmaktır.

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE ERİŞİM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI

Sürdürülebilir kalkınma için nüfusun finansal okuryazarlığının şart olmasının bilinciyle, paydaşlara danışılarak kapsamlı bir çalışma geliştirilmiş ve Haziran 2014’de Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları’na ilişkin Başbakanlık genelgesi yayınlanmıştır. Eylem Planı’nda belirtilen FODER’in görevleri;

 • Finansal eğitim ile ilgili ortak bir internet sayfası oluşturulması ve eğitim faaliyetlerinin sosyal medya yoluyla duyurulması
 • Eğitim ve tanıtım materyalleri oluşturulması
 • Konferans, seminer, TV ve radyo programları ile ve yarışmalar yoluyla finansal konulara ilginin artırılması
 • Ev hanımlarının finansal konularda bilinçlendirilmesi

Foder tanıtım videosu: Buraya Tıklayınız.

Foder’in web sitesi: Buraya Tıklayınız.

Ülkemizin önde gelen Ekonomitlerinden ve Foder’in başkanı olan Sayın Attila Köksal,CFA ‘nin sizler için çok değerli  bir mesajı bulunmaktadır.

Başkan’dan Mesaj

2012 yılında Türkiye’nin ilk finansal okuryazarlık derneği olarak kurulmuş olan Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER)’in amacı, ülkemizde finansal okuryazarlık, finansal erişim ve finansal eğitim faaliyetleri geliştirmek, etkinleştirmek ve bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektir.

Finansal Okuryazarlık ile ilgili yurdumuzda yapılan anketlerde çıkan sonuçlara göre genelde vatandaşlarımız:

 • Tasarruf etmeyi ve para biriktirmeyi bir zorunluluk olarak hissetmiyorlar;
 • Küçük tasarruflarla anlamlı birikimlerin elde edilebileceğini düşünmüyorlar;
 • Gelecekleri ve özellikle emeklilik dönemleri hakkında kendilerini güvencede hissetmemelerine rağmen birikim yapmayı sürekli erteliyorlar;
 • Özellikle gençler (doğal olarak) emekliliği çok uzak bir tarih olarak görüyorlar bu konudaki tavsiyelere genelde kulak vermek istemiyorlar.

Günümüzde halen olumlu olan demografik yapımızda önümüzdeki yıllarda meydana gelmesi beklenen olumsuz gelişmeler, özellikle toplumumuzun yaşlanmaya başlayacak olması, uzamakta olan yaşam beklentisi ile birleşince, vatandaşlarımızın uzun yıllar sürecek emeklilik döneminlerine maddi açıdan çok daha iyi bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini göstermektedir. Vatandaşlarımızın yüksek enflasyon dönemlerindeki kısa vadeci alışkanlıklarından kurtulmaları, orta / uzun vade hedefli yatırım planları yapmaları, “Geleceğe Yatırım Yapmak” kavramını içselleştirmeleri ve uygulamaları gerekmektedir.

Türkiye’de finansal okuryazarlığın yaygınlaşması ve vatandaşlarımızın finans sistemine katılımlarının artmasına katkıda bulunmak için:

 • Bireylerde finansal ihtiyaçlar konusunda farkındalık yaratmaya;
 • Onlara bütçe yapmayı ve tasarruf etmeyi öğretmeye;
 • Bireyleri birikim yapmaya özendirmeye, tasarrufların birikime dönüştürülmesine yardımcı olmaya;
 • Birikimleri doğru yatırım araçlarına yönlendirmeye, finansal sistemin içine çekmeye ve uzun vadede bireylerin varlık ve refah düzeylerini arttırmaya katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Yukarıdaki hedeflere ulaşmak doğrultusunda proje ortaklarımız ile birlikte toplumun çeşitli kesimlerine (öğrencilere, kadınlara, çiftçilere, Silahlı Kuvvetler personeline, emeklilere, vb.) yönelik eğitim programları tasarlıyor ve uyguluyoruz. Bu programlarda  bireylere finansal hesap yapabilme yetisi kazandırmayı ve bu doğrultuda borç yönetimi, kredi kartı/bireysel kredi kullanımı, gelir-gider yönetimi, bütçe yapma disiplini,varlık dağılımı, yatırım riskleri, bireysel emeklilik, sigorta, vb. gibi kavramları tanıtmayı, geçmişten gelen ön yargıları kaldırmayı ve alışkanlıkları değiştirmeyi hedefliyoruz.

Finansal okuryazarlık öğretilerine küçük yaşlardan başlanması doğal olarak çok daha etkili olacaktır.  Bu amaç doğrultusunda Finansal okuryazarlık öğretilerinin ilkokul ve ortaokul müfredatına dahil edilmesi yönünde de yoğun çaba sarfetmekteyiz.

Finansal okuryazarlık bilincine sahip vatandaşlarımız yaptıkları birikimler ve yatırımlar ile hem geleceğe daha güvenle bakacak ve hem de ülke ekonomimize olumlu katkılarda bulunacaklardır.

Attila Köksal, CFA

“Parasını Yöneten Hayatını Yönetir”

Özel Finans İpuçları Alın
Finans alanında daha profesyonel olmak için bizlerden e-posta alın.
icon

Yorumlara Kapalıdır.