Yatırım Fonu Nedir?

Bu yazımda sizlere herkesin çok merak ettiği yatırım fonu konusunu anlatacağım. Öncelikle yatırım fonu tanımını sizlere yapalım.

Tebliğdeki tanıma göre;

 Yatırım Fonu: Tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre kurulca belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföy ve portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç tüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığına denir. SPK’ya göre Kollektif yatırım kuruluşlarıdır.

Özetle yatırım fonu insanlardan toplanan paraları veya varlıkları karşılığında, kişilerin hesabına, kira sertifikaları, tahvil, hisse senedi, kıymetli maden gibi ürünlerden oluşturdukları portföyleri yönetir.

Şemsiye Fon: Katılma payları tek bir iç tüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonudur.

Hepimizin duyduğu üzere yatırım fonu çeşitleri olarak aslında farklı tip  şemsiye fonlarından bahsedilmektedir.  10 adet şemsiye fon çeşidi vardır. Gelin şimdi de bunları öğrenelim.

Şemsiye Fon Çeşitleri:

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarınına yatırılan fonları kapsar.

Hisse Senedi Şemsiye Fonu:  Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsar.

Kıymetli Maden Yatırım Fonu: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılan fonları kapsar.

Fon Sepeti Şemsiye Fonu: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonlara  yatırılan fonları kapsar.

Para Piyasası Şemsiye Fonu:  Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonları kapsar.

Katılım Şemsiye Fonu:  Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsar.

Değişken Şemsiye Fonu: Portföy sınırlamaları itibarıyla yukarıdaki türlerden herhangi birine girmeyen fonları kapsar.

Serbest Şemsiye Fonu: Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsar.

Bazı fonlar yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin bilgilendirme dokümanlarında belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödemesini yapar. Bu fonlar ise şunlardır;

Garantili Şemsiye Fonu: Uygun bir yatırım stratejisine ve garantör tarafından verilen garantiye dayanılarak taahhüt edilen fonları kapsayan şemsiye fonlardır.

Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu: Uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlanan fonları kapsayan şemsiye fonlardır.

Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere borsada işlem gören ihraççı paylarından oluşan Hisse Senedi şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen fonlar ise  Hisse Senedi Yoğun Fon olarak kabul edilir.

Fonların unvanı, yatırım stratejisi ile uygun olmak zorundadır. Genellikle fon adları bağlı bulundukları şemsiye fon türü ile anılmaktadır. Yatırım fonları özellikleri iç tüzüklerinde yazmaktadır ve asla fon iç tüzüğünü okumadan yatırım fonlarına yatırım yapılmamalıdır. Fonlar hakkında araştırma yapmak için mutlaka https://www.tefas.gov.tr/ sitesini ziyaret ediniz.

Takıldığınız veya sormak istediğiniz bir kısım olursa lütfen çekinmeyin.

Bir önceki yazımı okumak için; https://www.bullekon.com/yurt-disi-hisse-senedi-nasil-alinir/

Teknik Analiz Eğitimi İçin; https://www.udemy.com/course/bullekon-teknik-analiz-egitimi/?couponCode=BULLEKONWEB1

Özel Finans İpuçları Alın
Finans alanında daha profesyonel olmak için bizlerden e-posta alın.
icon

Yorumlara Kapalıdır.