Muhasebe Mesleği

Muhasebe Mesleği

Bu yazımda muhasebe mesleği hakkında bahsedeceğim. Öncelikle ülkemizde aktif olarak faaliyet gösteren kaç şirketin olduğuna bakalım. Kasım 2020 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 2 milyon aktif ticari işletme bulunmaktadır. İşletmelerin temel amacına baktığımızda bunun kar etmek olduğunu görüyoruz. Bunun içinde parasal konuları ve vergilendirme işlemlerinin takibini yapacak/yönetecek muhasebecilere ihtiyaç duyulur. Muhasebe, diğer işletme bölümlerine göre bulunması önem arz eden mesleklerden biridir. Diğer bir deyişle, ister şirket içinde ister dışarıdan bağımsız olsun, her işletme için en az bir muhasebeciye ihtiyaç vardır.

Muhasebeci, bir şirket için mali kayıtlar düzenleyebilir ve tutabilir ve vergilerin zamanında ödenmesini sağlamak için vergi beyannameleri gibi mali tablolar hazırlayabilir. Ayrıca, en iyi uygulamaları uygulayarak ve bütçeleri değerlendirip geliştirerek maliyetleri azaltmaya, işletmeyi daha verimli yönetmeye ve işletme için geliri artırmaya yardımcı olmak üzere yönetime önerilerde bulunur. Muhasebeciler bulgularını yöneticilere, yönetim kurullarına, hükümetlere ve bireylere de sözlü veya yazılı raporlarla iletebilirler.

Muhasebe mesleğinde alacaklar iyi takip edilemiyorsa işletme birçok sorun ve hatta iflasla karşılaşabilir. Borcun zamanında geri ödenmemesi hukuki ve mali cezalara yol açacaktır. Şirketin paydaşlarına doğru bilgi verilmemesi durumunda hissedarlarını kaybedebilirler. Kuruluşların raporlarının düzgün bir şekilde kayıt altına alınamaması ve yorumlanamaması durumunda alınacak kararlarda ve hazırlanacak planlarda birçok sorun ortaya çıkabilecektir.

Muhasebe mesleğinin konusunu; defter tutmak, tablo ve beyanname düzenlemek, muhasebe sistemleri kurmak, müşavirlik, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak olarak özetleyebiliriz. Tüm bu iş ve işlemleri yaparken; yasalara, kurallara, ilkelere, standartlara ve yöntemlere dayalı olarak tarafsız, objektif ve güvenilir bir şekilde uygulanmalıdır. Tüm bunların sonucu; hem kendi şirketini, işini, devletini, şirketin yönetimini hem de şirket sahiplerini (hissedarları) korumak ve yönlendirmekle yükümlüdür.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Muhasebe mesleği kendi bünyesinde gerekli olan bilgilerin dışında, hukuk, ekonomi, finans ve işletme gibi konularda da bilgi sahibi olmayı gerektirir. Bunun dışında;

 • Analitik düşünme yeteneği
 • Detaylara dikkat etme yeteneği
 • Ofis işlerinde çalışmaktan ve sayılarla uğraşmaktan hoşlanan
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak
 • Takım çalışması ve yönetimi sağlamak
 • Etkili raporlama ve sunum yapabilmek
 • Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli olmak gibi genel özelliklerden bahsedebiliriz.

Muhasebe mesleğinin geleceği

Günümüz teknolojilerinde büyük değişiklikler yaşanmaktadır. Bu değişikliklerin bir sonucu olarak, iş yapma biçimleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Sanal paralar, insansız fabrikalar, akıllı makineler ve üretim teknolojileri ve akıllı robotların iş yapma biçimlerini değiştirdiğini, daha az emek gücüyle zaman tasarrufu sağlanacağı, verimliliğin artırılacağı, muhasebe mesleği açısından ise kayıt tutma, özetleme ve raporlama gibi temel görevlerin akıllı sistemler tarafından doğru ve hızlı bir şekilde yerine getirilerek daha üretken ve yetkin olmasının yanında, müşterilerine daha iyi ve hızlı şekilde hizmet sağlanabilecektir.

Öte yandan araştırmalara göre teknoloji gelişimi, teknolojinin hızlı gelişimine ayak uyduramayan muhasebe profesyonelleri için tehdit oluşturabilir. Bunlar; sanal muhasebecilik hizmetinin ortaya çıkması, akıllı muhasebe sistemleri, günümüzdeki vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumlarının yerine sanal vergi ve sosyal güvenlik kurumlarının gelmesi, kendi kendine analiz ve yorumlama yaparak karar verebilen yapay zekâya sahip muhasebe sistemleri, dijital denetimler ve geleneksel kâğıt ve makbuz sistemlerinin yerini dijital makbuz ve defterlere bırakması gibi vb. gelişmeler öngörülmektedir.

Bu araştırma sonucunda muhasebe meslek mensuplarının geleceğe hazırlanmaları için bazı önerilerde bulunulmuştur. Bunlar;

 • Meslek örgütleri teknolojik gelişmeler için teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
 • Muhasebeciler, işletmeler ve muhasebe eğitimi veren kurum ve kuruluşlar aralarında daha çok bilgi alışverişi yapmalıdır.
 • Muhasebe mesleği öğretiminin dijitalleşme olgusu ile uyumlu olması sağlanmalıdır.
 • Muhasebe meslek mensupları sayısal yeteneklerinin yanında yaratıcılık, eleştirel düşünme, güçlü sunum ve iletişim becerilerini geliştirmelidir.
 • Eğitim, temel muhasebe alanından daha çok teknoloji ağırlıklı olmalıdır.
 • Meslek üyeleri sistem tasarlayabilecek ve oluşabilecek, hatalara çözüm sağlayabilmeleri için analitik zekâya sahip olmaları gerekir.
 • Muhasebeciler, veri algoritmaları tarafından sağlanan verileri faydalı bilgilere dönüştürebilecek eğitime sahip olmalıdır.

Sonraki Yazı : Muhasebe Mesleği Eğitimi (Bölüm2)

Daha Fazlası için; Bullekon 

Özel Finans İpuçları Alın
Finans alanında daha profesyonel olmak için bizlerden e-posta alın.
icon

Yorumlara Kapalıdır.