Ülkelerin Vergi Gelirleri ve GSYH Oranları

Ülkeler vergilerden ne kadar gelir sağlıyor ve bu gelirler GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya) oranı nedir ? Bu verileri aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Veriler için ve diğer veriler için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

**Güncellenme 2019 veri (2018p)

Comments are closed.