Temel Analiz Yazı Dizisi-2

Temel Analiz yazı dizimizin ilk bölümünde sizlere Temel Analiz nedir, nasıl yapılır ve analiz aşamaları hakkında bilgiler vermiştim. Bu yazıda da sizlere bu bahsettiğimiz aşamaları biraz daha detaylandıracağız.

Temel Analiz Aşama 1

İlk aşamamız olan Ekonomik Analiz kısmında sizlere inceleyeceğiniz oranları ve göstergeleri belirtmiştim. Bu bilgilerinizi https://bullekon.com/temel-analiz-yazi-dizisi-1/ ‘den tazeleyebilirsiniz. Farklı ülkeler için yapacağınız ekonomi analizleri için ise https://tr.investing.com/ adresini kullanabilirsiniz.

Temel Analiz Aşama 2

İlk aşamayı tamamladıktan sonra bildiğiniz üzere sektör analizi kısmına geçiyorsunuz. Burada yapmanız gereken genel ekonomik durumun en çok hangi sektörlere yarayacağını bulmaktır. Örnek olarak, faiz oranlarının hangi sektörleri etkileyeceği veya ÖTV indirimleri/artışlarının hangi sektörleri etkileyeceğini düşünüp ikinci aşamaya geçiş yapabilirsiniz.  Bunun için de bankaların, aracı kurumların, kredi derecelendirme kuruluşlarının vb. yayınladıkları araştırma raporlarını veya sektör analizlerini incelemeniz gerekmektedir. Bu raporları inceledikten sonra ekonominin nereye gittiği ve en çok hangi sektörleri etkileyeceği hakkında yorumlar yapabilirsiniz.

Temel Analiz Aşama 3

Temel Analiz

Sektör analizini yaptıktan sonra üçüncü aşama olan firma analizini yapmanız gerekmektedir. Firma analizini yaparken bakılması gereken oranlardan bahsetmiştik. Şimdi sizlerle o oranların ne olduğunu ve oranları nasıl kullanacağımızı anlatacağım.

1.Likidite Oranları

Cari Oran: Dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranıdır. Şirketin kısa süreli borçlarını ödeyebilme gücünü ve net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını gösterir.Yüksek değerler firmanın likiditesinin iyi olduğunu gösterir.

Likidite Oranı: Dönen değerlerden stokların çıkartılması ile bulunur.

Nakit Oranı: Nakit veya nakide kolay dönüşebilen değerlerin, kısa vadeli borçları ödeme gücünü gösterir. %25’in altına düşmemeli ancak çok yüksek de olmamalıdır. %50 civarı ideal olandır.

Stokların Döner Sermayeye Oranı: Bu oran stokların artış durumunu belirlemekte kullanılır. Bazı firmalar için stok tutmak iyidir fakat bazıları için de kötüdür. Bunun ayrımını çok iyi yapmak gerekmektedir.

2.Mali Oranlar

Borç / Özsermaye Oranı:  Şirketin, işletme sermayesi ve yatırımlarının finansman ihtiyacını dış kaynaklardan mı (borç) yoksa iç kaynaklardan mı (özsermaye) karşıladığını gösterir. Ülkemizde dış kaynak finansmanının genelde iç kaynaklardan daha yüksek maliyetli olduğu düşünülürse bu oranın düşük olması tercih edilir. Ayrıca, sadece finansal borç kalemlerine bakılarak yorumlanabilir veya net borç rakamlara göre de bakılabilir. Net borç ise finansal borçlardan hazır değerler ve menkul değerler cüzdanı düşüldükten sonra bulunur.

Kısa Vadeli Borçların Özsermayeye Oranı: Bu oran genelde 0.35’den küçük olmalıdır. KVB’ın Özsermayeye bölünmesi ile bulunur.

Faiz Karşılama Oranı: Faiz ödeme gücü olarak geçer. Bu oranın 8’den büyük olması beklenir.

Sabit Değerlerin Özsermayeye Oranı: Sabit değerlerin özsermayeye bölünmesi ile bulunur ve genelde bu oranın 0.65 civarında olması beklenir.

Kısa Vadeli Borçların Toplam Borçlara Oranı: KVB’ın toplam borca bölünmesi ile bulunur. Bu oranın %70 civarında olması beklenir.

Kısa ve Uzun Vadeli Borçların Toplam Pasife Oranı:  İşletmenin mali bağımsızılığını bu orandan görebilirsiniz. Bu oranın 0.50 civarında olması istenir.

Kaldıraç Oranı: Borçların toplamının aktif toplama bölünmesi ile bulunur. Aktiflerin ne kadarının borçlarla finanse edildiğini gösterir.

3.Kârlılık Oranları

Özvarlık Kârlılığı: Dönem kârının özsermaye içerisindeki oranını verir. %30’un üzerindeki oranlar tercih edilir.

Net Kâr Oranı: Net Kârın Net Satışlara bölünmesi ile bulunur. En kârlı şirketleri bu oranla bulabilirsiniz. Oran 0.06’dan büyük olmalıdır.

Brüt Satış Kârlılığı: Brüt satış kârının net satışlar içindeki oranını verir.  İşletmenin satışlarının brüt kârlılığını göstermektedir. Brüt satış kârı, şirketin faaliyet giderleri ile diğer giderlerini karşılamalı ayrıca yeterli bir kâr bırakmalıdır.

Kâr Marjı Oranı: İşletme satışlarının vergi öncesi kâra göre kârlılığını ölçmektedir.

Kâr Dağıtım Oranı: İşletmenin net dönem kârından ne kadarının temettü olarak dağıtıldığını göstermektedir.

Hisse Başına Kazanç Oranı: Hisse başına elde edilen net kârı gösterir.

4.Faaliyet Oranları

Aktif Devir Hızı:  Net satış hasılatının aktif toplama bölünmesi ile bulunur. 2’den büyük olması tercih edilir.

Alacak Devir Hızı: Şirketin satışlardan doğan alacaklarını tahsil etme hızını gösterir. Şirket, satışlarını ne kadar hızlı nakde çevirebiliyorsa o kadar iyidir.

Stok Devir Hızı: Şirketin üretip stokta tuttuğu malları ne hızla sattığını gösterir. Bu oran ne kadar hızlıysa o kadar iyidir.

5.Temettü Verimi: Satın alınan bir hisse senedi bedelinin ne kadarının temettü olarak geri alındığını gösterir.

6.Fiyat/Kazanç Oranı(F/K): Hisse senedi fiyatının ucuz olup olmadığını gösterir. Oran ne kadar küçükse, hisse senedi fiyatı o kadar ucuzdur. F/k oranı düşük senetlerin prim yapma ihtimali fazla olup,prim yapamadıklarında başka nedenler aramak gerekir. Kısacası bu oran hisse senedi fiyatının, hisse başına kazancın kaç katı olduğunu gösteren bir orandır. Şirketin sağlayacağı 1 kâr için, hisse senedine kaç lira ödediğini gösterir.

7.Fiyat/ Nakit Akışı Oranı: Bir hisse senedinin fiyatının hisse başına kazanç ve dönem içinde ayrılmış amortismanın kaç katı olduğunu gösterir.

8.Piyasa Değeri/ Defter Değeri(PD/DD): Piyasa değerinin defter değerine göre kaç kat olduğunu gösterir. Düşük çıkması tercih edilir. Aynı zamanda hisse senedi gerçek değerini bulmada yardımcı olan bir orandır.

Firma Analizini yaparken kullanmanız gereken oranların kısa tanımlarını ve yaklaşık olarak olması gereken oran değerlerini bu şekilde özetleyebiliriz. Bu oranları, aracı kurumlarınızdan, piyasaları izlediğiniz platformdan veya  https://tr.investing.com/ adresinden bulabilirsiniz.

Bu noktada Temel Analiz ile ilgili bu 2 yazıda anlatılan konularda pratik yapmanız ve tam kavramanız gerekmektedir.

Takıldığınız veya sormak istediğiniz bir kısım olursa lütfen çekinmeyin.

Bullekon Temel Analiz Eğitimi: https://www.udemy.com/course/bullekon-temel-analiz-egitimi/?couponCode=BULLEKON117

Özel Finans İpuçları Alın
Finans alanında daha profesyonel olmak için bizlerden e-posta alın.
icon

Yorumlara Kapalıdır.