Temel Analiz Yazı Dizisi-1

Temel Analiz

Temel Analiz bir hisse senedinin gerçek fiyatını belirlemek amacıyla, genel ülke ekonomisini, para hareketlerini, şirketin bağlı bulunduğu sektörün durumunu ve sektörde bulunan şirketlerin bilançolarının incelenmesidir. Özet olarak, temel analiz, ekonomik verilerden hareket ederek yukarıdan aşağıya bir yol izleyerek makro analizden mikro analize doğru hisse senedinin değerini belirlemeye çalışır.

Temel Analiz Aşamaları

Temel Analiz menkul kıymetlerin seçiminde kullanılan en yaygın teknik niteliğindedir ve üç aşamalı olarak yapılır:

Ekonomi Analizi-Sektör Analizi-Şirket Analizi

Aşama 1

Temel Analizde öncelikle, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durum incelenmelidir. Ülke ekonomisini incelemek için de yatırımcı bazı göstergeleri detaylı incelemelidir. Bu göstergeler; faiz oranları, enflasyon oranları, dış ticaret oranları, ödemeler dengesi, döviz fiyatı hareketleri, banka faiz oranları,para ve maliye politikaları,kamu kesimi harcamaları…. gibi göstergeler söylenebilir. Fakat bakılması gereken göstergeler; Öncü göstergeler, Eş anlı göstergeler, İzleyen takipçi  göstergelerdir.

Aşama 2

Aşama 2 de bakmanız gereken nokta genel ekonomik durumun hangi sektörleri ne kadar etkileyeceğini yorumlamaktır. Sektörlerin geçmişteki durumları,gelecekte nasıl performans gösterecekleri,Pazar payları, ihracat rakamları-imkanları incelenerek yatırım yapılacak sektör belirlenebilir.

Aşama 3

Yatırım yapılacak sektör belirlendikten sonra o sektördeki firmaları tek tek incelemeniz gerekmektedir. Firmaları incelerken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar; Pazar payları, rekabet güçleri, karlılık durumları, kar dağıtım şekilleri, üretim ve tüketim maliyetleri,ödenmiş sermayeleri, kayıtlı sistemi, patent-imtiyaz sahibi oluşu, likidite durumu, defter değeri, bilançoları ve gelir tablolarından elde edilen oranlarla gerçek değer hesaplanması, borsadaki işlem hacmi, teknolojik yaklaşımları, yönetici kadrosu, son 10 yıllık hareket durumları, Swot Analizi, daha önceki krizlere verdiği tepkiler…. gibi noktalar incelenmelidir.

Temel Analizde incelemeniz gereken oranlar;

1. Likidite Oranları ( Cari Oran, Likit Oran, Nakit Oran, Stokların Döner Sermayeye Oranı)

2. Mali Oranlar ( Borçların Özsermayeye Oranı, Kısa Vadeli Borçların Özsermayeye Oranı, Faiz Karşılama Oranı, Sabit Değerlerin Özsermayeye Oran, Kısa Vadeli Borçların Toplam Borçlara Oranı, Kısa ve Uzun Vadeli Borçların Toplam Pasife Oranı, Kaldıraç Oranı)

3. Karlılık Oranları ( Özvarlık Karlılığı, Net Kar Oranı, Brüt Satış Karlılığı, Kar Marjı Oranı, Kar Dağıtım Oranı ve Hisse Başına Kazanç Oranı)

4. Faaliyet Oranları ( Aktif Devir Hızı, Alacak Devir Hızı ve Stok Devir Hızı)

5. Temettü Verimi

6. Fiyat/Kazanç Oranı (F/K)

7. Fiyat/Nakit Akışı Oranı 

8. Piyasa Değeri/ Defter Değeri (PD/DD)

Kısa bir özet geçmek  gerekirse Temel Analiz bir şirket hakkında şu gibi sorulara da  cevap verir:

-Hasılat artıyor mu ve nereden geliyor?

-Karlar artıyor mu?

-Borçlar artıyor mu azalıyor mu ?

-Şirketin rakipleri kimler?

-Yöneticiler Dürüst mü?

Temel Analizi kullanan bir çok analist ve yatırımcı sizlere yukarıda belirttiğim sistemi uygulamaktadır. Görüldüğü üzere Temel Analiz bir çok aşamadan geçmektedir ve uzun zaman harcamak gerekmektedir. Özellikle yatırım yapılabilecek firmalar bulunduktan sonra bilançolarını ve gelir tablolarını çok çok iyi inceleyerek sizlere belirttiğim oranları bulmanız  ve sorulara cevap aramanız gerekmektedir. Teknoloji artık çok geliştiği için bu oranları sizlere otomatik olarak çıkaran programlarda piyasalarda bulunmaktadır.

Takıldığınız veya sormak istediğiniz bir kısım olursa lütfen sormaktan çekinmeyin.

Bir sonraki yazımda görüşene dek hoşça kalın…..

Bullekon Temel Analiz Eğitimi: https://www.udemy.com/course/bullekon-temel-analiz-egitimi/?couponCode=BULLEKON117

13 Responses