İŞSİZLİK NEDİR ?

Birazda rakamlarla konuşalım. Türkiye’de şu an 3.749.000 kişi sizinle aynı kaderi paylaşıyor. Yani işsiz vatandaşlarımızın sayısı 3.749.000 kişi. Oransal bazda  %11.4 seviyesinde.

Bu rakamlar ne kadar doğru ve nasıl hesaplanıyor?

”Türkiye İstatistik Kurumu” ”Uluslararası Emek Örgütü”nün verilerinden yaralanarak bu hesaplamaları yapmaktadır. Güvenilirliği bakımından fikir ayrılıkları mevcuttur. Ayrıca 2016 yılında, OECD tarafından yayımlanan ”İstihdam Görünümü Raporu” ile Ülkelerin İşsizlik Oranları belirtilmektedir.
İşsizlik oranları hesaplanırken ;
İŞSİZLİK ORANI = (İŞSİZ SAYISI / İŞGÜCÜ) * 100
olarak hesaplanır.
Dikkat edilmesi gereken hususlar : İşsizlik oranının hesaplanmasında ,ekonominin toplam nüfusu önemli değildir. Keza aktif nüfusta yer alıp iş gücüne dahil olmayan, iş aramayan kişiler mevcuttur. Bu nedenle aktif nüfus işsizlik oranı hesaplamalarında dikkate alınmaz.
TÜİK ‘in 17 Aralık 2018 ‘de yayınladığı verilere göre detaylandırırsak ;
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 749 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,8 puanlık artış ile %11,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile %13,5 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,6 puanlık artış ile %21,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,9 puanlık artış ile %11,7 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı %47,8 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 29 milyon 63 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %47,8 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 264 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 531 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,2’si tarım, %19,6’sı sanayi, %6,9’u inşaat, %54,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan arttı.

İşgücüne katılma oranı %54 olarak gerçekleşti

İşgücü 2018 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 598 bin kişi artarak 32 milyon 813 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %54 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla %73,5, kadınlarda da 0,4 puanlık artışla %34,9 olarak gerçekleşti.

KAYNAK =TÜİK

İŞSİZLİK NASIL DÜŞÜRÜLEBİLİR ?

Öncelikle işsizliğe neden olan unsurları iyi saptamak gerekir. Bir çok üniversite öğrencisi mezun olduğunda iş sıkıntısı çekiyor. Buna bağlı olarakta iç sıkıntısı çekiyor 🙂 (Diğer yazım bu konuyla ilgili olacak ) Atama bekleyen memur ve öğretmen adayları bir yandan sürekli mezun veren üniversiteler diğer yandan…
Tam bir kaos ortamı içerisindeyiz. Peki ne yapılmalı? Öncelikle planlama çok önemli. Devlet, bütçesini , halktan toplayacağı vergileri nasıl planlıyor ve uygulamaya koyuyorsa mezun=iş durumunu da o denli iyi planlamalıdır. Yeni açılan üniversiteler daha çok Meslek Yüksek Okulu , Teknik Okul formatında olursa mezunlar için iş bulma olasılığı daha yüksek olacaktır. Daha sonrasında araştırma; işe yönlendirmede kullanacağımız ikinci unsurumuz. İşkurun uygulamaya koyduğu ”İş Başı Eğitim Programı” kapsamında daha çok gence iş imkanı sunulmalı ve Lisans düzeyinden başlanarak lise mezunları, ilkokul mezunları iyice tespit edilip uygun işlere yönlendirilmelidir.
Sonra ki aşama denetim. Örnek olarak İş Başı Eğitim programını ele alırsak Firmalar ve işe başlayan kişilerin bu durumu kötüye kullanıp kullanmadıkları denetlenmelidir. Ayrıca iş hayatının denetimi sadece sigorta üzerine olmamalı , özel sektör çalışanının çalışma koşulları, çalışma saatleri, maaşının düzenli yatıp yatmaması sıkı bir denetime tabi tutulmalıdır. Çalışanlara uygulanacak bir anketle iş yerlerini puanlamaları istenmeli ve firma ona göre bir yaptırıma tabi tutulmalıdır. Sonuncu olarak her yeni uygulamanın kullanılabilirliği ve faydası ölçümlenerek geleceği aydınlatması açısından raporlamalar yapılmalıdır.
Ayrıca ‘ Alo 170 ‘ Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi olup 7/24 hizmet   sağlamaktadır. Şikayet/İhbar/Öneri/Soru /Eleştiri gibi hizmetlerden yararlanabiliyoruz.

Comments are closed.