İlaç Sektörü Büyüyor

Gelişmekte olan ülkelerde, gelir düzeyi düşük kitlelerin, nispeten artan satın alma gücü ve sağlık harcamalarına devlet katkılarının artması ile ilaç ürünlerine daha fazla erişim ve kişi başı ilaç kullanımı oranlarının şehirleşme, olumsuz çalışma koşulları, stres gibi artan şehir hayatı problemleriyle günden güne artması, ilaç sektörünü besleyen koşullardır. 2022’ye kadar, daha fazla ilaç üreticisi, Ar-Ge ve ürün portföyünü, gelişmekte olan pazarların sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlayarak gelir seviyelerini arttırabileceklerini öngörmektedir.

Patent geçerlilik süreleri ve fiyatlama baskıları, ilaç tekelini kurmayı ve kendi ilaç sanayini geliştirmek için mücadele eden ülkeler ve yeni firmalar için temel problemdir.

Endüstrinin en karlı ilaçları patent korumasını kaybetmeye devam edecek. Belirli sağlık problemlerine karşı başarılı olan etken maddelerin ucuz muadilleri yaygınlaşacak.

Ar-Ge’nin yüksek maliyetleri yeni şirketler için önemli bir engel teşkil ediyor. Bu yüksek maliyetli, yüksek teknoloji ürünü ilaçları üretmeye yönelik bir üretim tesisi kurmak için başlangıçta yüksek düzeyde sermaye harcaması gerekmektedir.

Diğer infografiklerimiz

Özel Finans İpuçları Alın
Finans alanında daha profesyonel olmak için bizlerden e-posta alın.
icon

Yorumlara Kapalıdır.