Fiyat Kazanç Oranı (F/K) Nedir ?

Birçok yatırımcı sadece F/K oranlarına bakarak hisse senedinin ucuz veya pahalı olduğuna karar vermektedir. Bullekon olarak biz sadece F/K oranı ile analiz yapılmasını veya karar verilmesini önermemekteyiz. Sadece bir oran ile karar vermek yükümlülüğü büyük sonuçlar doğurabilir.

Bir hisse senedi değerlendirilirken en çok kullanılan ve önemli bir oran olan Fiyat Kazanç Oranı (F/K) terimini bu yazımızda ayrıntılı olarak incelemiş ve öğrenmiş olacağız.

Fiyat Kazanç Oranı (F/K) Nedir ?

F/K oranı, hisse senedinin güncel fiyatının şirket kazancına olan oranını göstermektedir. Şirketin hisse fiyatının, satışlarından elde ettiği karıyla karşılaştırmanı sağlayan önemli bir orandır.

Yatırımcıların ilgili şirketin 1 ₺ karına karşılık ödemeleri gereken miktarını gösterir.

Örnek : ABCD hissesinin F/K değeri 25 ve XDFG hissesinin F/K değeri ise 50 olsun. Yani yatırımcılar ABCD hissesinin 1 ₺’lik karını satın almak için 25 ₺ ödemeye razılarken, XDFG hissesi için 50 ₺ ödemeye razılardır.

Bu kıyaslama sayesinde aynı sektörde bulunan veya farklı sektörlerdeki hisse senetlerini karşılaştırabilirsin. Bullekon olarak önerimiz aynı sektör içerisinde bulunan hisse senetlerinin F/K oranlarının karşılaştırılmasıdır.

Not : F/K oranı düşük olan hisse senetlerine genellikle “Değer Hisseleri” adı verilir.

F/K Oranı Nasıl Hesaplanır ?

Fiyat kazanç oranı hesaplama formülü

Fiyat kazanç oranını hesaplamak istiyorsanız, hissenin yıllık, hisse başına karını (earnings per share-EPS) ve hissenin güncel fiyatını bilmen yeterli olacaktır. Basit bir matematik formülü ile hesaplanabilir.

Not : Teknolojinin gelişmesi ile birlikte birçok sistem ve yazılım bu oranı otomatik hesaplamaktadır.

Formül : Güncel Hisse Fiyatı / Hisse Başına Kar = Fiyat Kazanç Oranı (F/K)

Not : Formülde güncel hisse fiyatını değişkenlik göstereceği için, F/K oranı sabit bir değer almayacaktır.

Not : Zarar eden şirketlerin veya kazancı olman şirketlerin F/K oranı hesaplanmamaktadır.

Örnek : ABCD hisse senedinin güncel fiyatı 10 ₺ olsun, yıllık hisse başı kazancıda 4 ₺ olduğunu varsayalım. Formüle yerleştirdiğimizde 10/4=2.5 F/K değerine ulaşmış olacağız. Yani hisse senedinin fiyat kazanç oranı 2.5 olacaktır.

F/K Oranı Nasıl Okunmalıdır ?

Yatırımcılar fiyat kazanç oranlarını incelerken hisse senedinin ucuz veya pahalı olduğuna karar vermektedir. Bunun daha kaliteli bir analiz olabilmesi için sadece o şirketin f/k oranı incelenmemelidir. Aynı sektörde bulunan diğer şirketlerin f/k oranları tespit edilmeli ve o şirketler ile kıyaslanmalıdır.

Eğer F/K oranı yüksek ise ; Şirketin ileriye dönük beklentisi yüksektir diyebiliriz. Veya şirketin hissesi ettiği kara oranla pahalıdır da diyebiliriz.

Not : F/K oranı hiç bir zaman hissenin gerçek değerini göstermemektedir. Tek başına kullanılmamalıdır, karar verilmemelidir.

F/K oranlarını daha mantıklı yorumlamak ve diğer analiz araçları ile hisse değerlemesi yapmak istiyorsanız Temel Analiz eğitimimizi inceleyebilirsiniz.

Youtube kanalımızı takip ederek pratik bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yoruma Kapalı