ENFLASYONUN BİZE MALİYETİ

MALİ ENFLASYON

Mali enflasyon üretim faktörlerinin hepsinin veya bir ya da birkaçının fiyatlardaki artışların ürünlere yansımasıdır. Türkiye de özellikle son yıllarda  rastlamaktayız . Türkiye de mali enflasyona baktığımız da petrol ve gıda fiyatlarında artış, ham madde kaynaklarında azalma  gözlenmektedir.Tıpkı geçen yıl aldığımız dondurmanın 5 TL den 7 TL ye çıkması gibi aynı dondurma aynı tat aynı özellik aynı marka ama bunu sorguladığımız zaman mali enflasyonun bunu etkilediğini göreceksiniz o zaman enflasyonun bize olan maliyetine bir bakalım.
mali enflasyon nedir ile ilgili görsel sonucu

ENFLASYONUN MALİ ETKİLERİ NELERDİR?

  Enflasyonun mali etkileri nelerdir  ;

  • Ekonomik büyümeyi olumsuz etkiler
  • Ekonomide dalgalanmalar yaşanır
  • Gelir dağılımı adaletsizliği yaşanır
  • İş gücü piyasasını olumsuz etkiler
  • Vergi tahsilatında azalma
  • Uluslararası rekabeti azaltır

1.Ekonomik Büyümeyi Olumsuz Etkiler
Enflasyonun yüksek olması durumda bireyler ve firmalar belirsiz ve kararsız olacaklarından tüketim ve yatırımlarını enflasyonundan korumak için altın , döviz gibi araçları satın alacaktır. Bu da hem üretim verimliliğini hem de büyümeyi olumsuz etkiler.
2.Ekonomide Dalgalanmalar Yaşanır
Ä°lgili resim
Enflasyonist ortamda dalgalanmayı olumsuz etkilerken aynı zamanda ekonomide  durgunluğa neden olur.
3.Gelir Dağılımında Adaletsizliğe Neden Olur
Enflasyonun olduğu ortamda dar, sabit ve orta gelirli ailelerin aleyhine olur. Nedeni ise bu kesimin en az yıllık enflasyonun altına düşmesi veya enflasyonu aynı seyirde takip etmesidir.Bu ortamda tasarruf  edebilme imkanı olan kesim yüksek reel faiz gelirlerden yararlanır ,gelir düzeyi düşük olan kesim bu imkandan yararlanamayacağı için bu durum gelir dağılımı adaletsizliğine neden olur.
4.İş Gücü  Piyasasını Olumsuz Etkiler

Dalgalanmalarla beraberinde sıkça durgunluğun olduğu dönemlerde piyasalarda daralma olacağından işten çıkarmalar olacaktır.
5.Vergi Tahsilatında Azalma
Tahakkuk edilen vergilerin tahsil edilmesi uzun döneme yayıldığından enflasyonun artması reel vergiyi azaltacaktır.
Ä°lgili resim
 6.Uluslararası Rekabeti 
Enflasyon nedeniyle mal ve hizmetlerin fiyat atışları ihracata olan talebi azalacağından  ülke  ödemeler dengesinde açık verecek buda uluslararası rekabet gücünü azaltacaktır.    [su_note note_color=”#eaa636″ text_color=”#000000″ radius=”5″]”Enflasyon yasasız vergilendirmedir.” Milton Friedman.[/su_note]
Enflasyon verimli fakat son derece adaletsiz bir vergi türüdür.Buna genel bir örnek  verirsek  elektrik , doğal gaz gibi zorunlu ihtiyaçlara %10 zam yapıldığını varsayalım asgari ücret  alan X’ i ve bu ücretin 3-5 katı ücret alan Y ‘ yi  -karşılaştırdığımızda  her ikisinden de aynı vergi alınmaktadır. Enflasyon yükselince gelir dağılımı X’in aleyhine gerçekleşir Y ise bu durumdan etkilenmez.Geliri düşük bireyler sosyal ve ahlaki yönden sarsıldığı için ülkede   hırsızlık ve rüşvet giderek artar.

Zengin Daha Zengin

Enflasyonist ortamda zengin daha zengin , fakir daha fakirleştiği için sosyal dayanışma ve huzur. azalır.Bunun yanı sıra enflasyonun en büyük sebebi bütçe açığı olduğuna göre devletten vergi kaçakçılığı artacaktır.

Enflasyonu ve çeşitlerini ayrıntılı öğrenmek istiyorsanız Enflasyon nedir ve çeşitleri nelerdir ? adlı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

]]>

Comments are closed.