Davranışsal Finans Nedir?

Davranışsal Finans Nedir?

Davranışsal finans , insanların aldıkları kararlardaki psikolojik etkilerin ve önyargıların finansal davranışlarını etkilediğini gösterir. Genellikle alınan kararların rasyonel olmadığını varsayar. Özellikle risk ve belirsizliğin yüksek olduğu ortamlarda bireylerin karar verme süreçlerinde insan psikolojisini etkilediğini savunur. Bunu yaparken ekonomi ve finansın yanı sıra psikoloji ve sosyoloji disiplinlerinden de yararlanır.

Davranışsal Finansın Ortaya Çıkışı

2002 yılında Psikolog Daniel Kahneman ve Ekonomist Vernon L. Smith, davranışsal finans alanındaki çalışmaları nedeniyle Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanmıştır. Nobel Ödülü’nü aldıktan sonra bilim dünyasında bu alanda daha fazla çalışmalar yapılmaya başlanılmıştır. 2017’de Ekonomist Richard Thaler, davranışsal ekonomiye katkılarından dolayı Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülmüştür. Thaler, bireylerin ekonomik karar verme süreçlerinin incelenmesinde ekonomi ve psikolojiyi birbirine bağlayan araştırmaları nedeniyle ödüle layık görülmüştür.

Davranışsal Finansı Anlamak

Davranışsal finans, yatırımcı ve piyasa davranışı hakkında farklı varsayımlarda bulunur. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde finansal piyasalarda yaşanan krizler, panik hareketleri, borsalardaki çöküşler veya ani çıkışlar, yatırımcıların davranışlarını derinden etkilemiştir. Yatırımcılar insan psikolojisinden dolayı yatırımlarında çevresel etkilerden oldukça etkilenirler. Bu nedenle yatırımcıların yatırımlarını her zaman rasyonel bir şekilde yapmadıklarını göstermektedir.

Geleneksel finans yaklaşımının aksine, yatırımcıların genellikle rasyonel ve kendi kendini kontrol eden kişilerden oluşmadığını, kendi kendini kontrol eden eğilimlerle psikolojik olarak etkili insanlardan oluştuğu varsayılmaktadır. Böylece finansal piyasalardaki hareketlerin her zaman rasyonel sebeplerle açıklanamayacağını savunan davranışsal finans yaklaşımına ilgi artmıştır.

Dünyanın En Büyük Finans Merkezleri için tıklayınız.

Bullekon Teknik Analiz Eğitimi için tıklayınız.

Bullekon Temel Analiz Eğitimi için tıklayınız.

Özel Finans İpuçları Alın
Finans alanında daha profesyonel olmak için bizlerden e-posta alın.
icon

Yorumlara Kapalıdır.