Öz Sermaye Karlılık Oranı Nedir ?

 

Öz Sermaye Nedir ?

Öz sermaye karlılık oranının yüksek olması önemlidir. Öz sermayenin kısaca tanımını yapmak gerekirse; bir işletmenin öz kaynak ile ilgili karlılığının bir ölçüsüdür. Öz kaynaklar hesaplanırken tüm aktifler alınır ve tüm yükümlülüklerin çıkartılmasıyla hesaplanabilir.
Öz kaynağın güçlü olması, şirketin faaliyetlerini yabancı kaynak finansmanı yapmadan ya da daha az gereksinim duyarak devam ettirebilmesini sağlar.
 
Öz sermaye, işletmenin belirli bir tarihte varlıklarından bütün borçlarını ödedikten sonra geriye kalan varlıklar işletmenin öz sermayesini yani sermayesinin özünü verir.

Öz kaynaklar işletme sahip ya da ortaklarının sermaye olarak verdikleri değerler ile faaliyetler sonucu sağlanan ve henüz işletmeden çekilmemiş olan kârlardan oluşan unsurlardır.

Öz Sermaye Karlılığı Nasıl Hesaplanır ?

 Özsermaye karlılığı= Yıllık net kar / Toplam özsermaye 

veya

(son dönem özkaynak- ilk dönem özkaynak) / ilk dönem öz kaynak

formülleri ile hesaplanabilir. Bu oran hissedarın 1 TL’lik parasına karşılık elde edeceği karı gösterir.

Hangi Analizlerde Kullanılıyor ?

Özsermaye karlılığı bilanço analizlerinde kullanıldığı için genellikle temel analiz yönteminde kullanılıyor. Uzun vadeli yatırımcılar tarafından daha çok tercih edilecektir. Lakin teknik analiz yaparkende dikkat etmekte fayda vardır. Özsermaye karlılığı eksi olan şirketlerin tehlikesi yüksek olacaktır. Dikkat edilmesinde fayda vardır.

Bullekon Temel Analiz Eğitimi : Buraya Tıklayınız.

Önceki Yazımızı Okumak için Buraya Tıklayınız.

Özel Finans İpuçları Alın
Finans alanında daha profesyonel olmak için bizlerden e-posta alın.
icon

Yorumlara Kapalıdır.