Bilanço Analizi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Kalemler

Borsa’da Temel analiz ile bilanço analizi ve gelir tablosu analizleri yaparken veya normal bir şirketin bilançosunu analiz etmemiz gerekiyorsa, kafa karıştırmadan hangi kalemlere nasıl bakmalıyız ve hangilerine daha çok dikkat etmeliyiz. Tabii öncelikle sağlam bir temel analiz öğrenmemiz gerekiyor. Temel analizde dikkat edilmesi gereken başlıklar ve asıl önemli noktalar aşağıda saydıklarımızdan ibaret değildir. Bu yüzden sizler için hazırlamış olduğumuz temel analiz eğitimimize bir göz atın.

İşte bilanço ve gelir tablosu analizi yaparken dikkat etmemiz gereken önemli kalemler;

SATIŞLARIN MALİYETİ

Hammadde, enerji, amortisman ve işçi giderleri gibi konuları kapsamaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da girdisi Türk Lirası, satışları dolara endeksli olan şirketlerdir.

SATIŞLAR

Şirketin ilgili dönemlere ait faaliyetlerinde ne kadar başarılı olduğunun en büyük göstergesidir.

KARLAR

Karın her zaman nakit olmadığını bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden FAVÖK bakılmalıdır.

SERMAYE

Alınmış olan mali borcun, sermayeye oranının büyük olması, yatırımcı ve borç veren açısından büyük bir risktir.

FAVÖK

Açılımı: Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar. Şirketin ana faaliyetlerinden ne kadar  gelir elde ettiğinin göstergesidir. Yabancı yatırımcıların en çok dikkate aldığı veridir.

FAALİYET GİDERLERİ

Bu veri, şirketin yönetim, reklam, pazarlama ve kampanya gibi giderlerini göstermektedir.

DOĞRUDAN FİNANSMAN GİDERLERİ

Borçlu şirketin, borç yüzünden faiz ve kur farkı giderlerini göstermektedir.

VERGİ ÖNCESİ KAR

Önemli kalemlerden biriside vergi öncesi kardır. Vergi, belli değişkenlerin bir fonksiyonudur. Vergi öncesi kar, yaratılan karın daha iyi bir göstergesi olacaktır.

DOĞRUDAN FİNANSMAN GELİRİ

Bir şirketin nakit pozisyonlarında bulunan repo, hazine bonosu, mevduat ve döviz gibi yatırım araçlarına yaptıkları yatırımlardan gelen faiz ve kur farkı gelirini gösteren kalemdir.

NAKİT VE HAZIR DEĞERLER KALEMİ

Bir şirketin elinde bulunan nakit, repo, hazine bonosu, döviz gibi yatırım araçlarının bulunduğu kaleme verilen isimdir. Nakit miktarını görmek için oldukça önemli bir kalemdir.

KISA VADELİ TİCARİ BORÇLAR

Şirketin üretim yapmak yada satmak için aldığı hammaddeler için ödemesini ne kadar zamanda yaptığını öğrenmek adına önemli bir kalemdir.

UZUN VADELİ BORÇLAR

Şirketin, yaptığı yatırımı finanse etmek için uzun vadeli aldığı borçlardır.

TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR

Birbiri ile bağlantılı ve önemli olan iki kalemdir. Bunun nedeni şirket, satışlarını büyük ölçüde artırmasına rağmen vadeyi uzatmış olabilir.

FİNANSAL VE SABİT DURAN VARLIKLAR

Finansal duran varlıklar, şirketin iştiraklerini, sabit duran varlıklar ise şirketin bina, ekipman, makine ve üretim parkı gibi değerlerdir. Sabit varlıklarda artış yaşanması sonucunda, şirketin yatırım yaptığını anlamış olacağız.

NAKİT AKIM TABLOSU

Bilanço analizi yaparken bir şirket için nakit akım tablosu çıkartmak son derece önemlidir. Bunun için önce FAVÖK ile işe başlanmalıdır. Ancak FAVÖK kaleminden ilgili yıl ödenen vergiyi ve işletme sermayesindeki değişimi çıkarmak gerekmektedir. Bunun için de ticari olacaklar, stoklar ve kısa vadeli ticari borçlarda görülen değişimlerin toplanması gerekmektedir. Daha sonra ise finansman gelir ve giderleri netleştirir, o dönem yapılan finansal ve sabit duran varlık yatırımları da hesaba katılır. Mesela temettü dağıtılmışsa, toplamdan çıkartılır. Ayrıca Nakit sermaye artırımı varsa eklenir. Sonuçta ise serbest nakit akışı adında bir kalem bulunmuş olacaktır. İşte bu kalem, şirketin ilgili yıl nakit ve hazır değerlerindeki, mali borçlarındaki net değişimi gösterecektir.

Bullekon Geniş Kapsamlı TEMEL Analiz Eğitimimiz : Buraya Tıklayınız.

Bullekon Geniş Kapsamlı TEKNİK Analiz Eğitimimiz : Buraya Tıklayınız.

Özel Finans İpuçları Alın
Finans alanında daha profesyonel olmak için bizlerden e-posta alın.
icon

Yorumlara Kapalıdır.